VCA

logo vcaMet ruim 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA een veelgebruikte standaard voor veilig werken. Met een VCA-certificaat laat u zien dat u veilig, gezond en duurzaam werken belangrijk vindt.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is vooral bedoeld voor bedrijven die risicovol werk doen of in een risicovolle omgeving werken, zoals bouwplaatsen en industriële installaties.

VCA: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments, onze slimme assessment-tool, kunt u makkelijk toetsen of u aan de norm voldoet. Meer weten? Bekijk video

video certificeren met smarttrackers assessments hoe werkt het

Niet verplicht, wél vaak gevraagd

VCA is niet wettelijk verplicht, maar wordt door opdrachtgevers wel vaak als voorwaarde gesteld. Op die manier kunnen ze erop vertrouwen dat ingehuurde bedrijven de juiste veiligheidsprocedures hanteren en hun medewerkers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Er zijn verschillende typen certificeringen, waaronder VCA* (meestal voor onderaannemers) en VCA** (meestal voor hoofdaannemers).

Hoe kunt u certificeren?

U komt in aanmerking voor een certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. De zwaarte van deze eisen is afhankelijk van de gekozen certificering. Kijk hier welk certificatieniveau op uw bedrijf van toepassing is

Certificeren in 4 stappen

  1. Maak een actieplan om uw VGM-beheerssysteem te verbeteren.
  2. Voer de actiepunten uit die hieruit voortvloeien.
  3. Dien een certificatieaanvraag in bij een erkende certificerende instelling.
  4. Ontvang uw certificaat als deze instelling heeft vastgesteld dat uw VGM-beheerssysteem aan alle eisen voldoet.

Lees meer over deze stappen

3 jaar geldig

Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig. Daarna moet opnieuw certificering plaatsvinden. Elk jaar komt de certificerende instelling langs voor een audit, om te controleren of u in de tussentijd nog aan de eisen voldoet. De geldigheidsduur van uw certificaat vindt u in het Centraal Certificaten Register.

Leuk om te weten

  • VCA is ontstaan in de offshore (en later petrochemische) industrie, waar men het aantal ongevallen wilde terugdringen.
  • De oorspronkelijke norm was gebaseerd op ISO 9001-1987. Vandaar dat veel elementen in de VCA lijken op ‘verplichtingen’ van ISO 9001.
  • Met VCA voldoet u niet automatisch aan de Arbowet. Wel is het een hulpmiddel om beter aan deze wet te voldoen.
  • België gebruikt hetzelfde systeem als Nederland. Daarom zijn Nederlandse en Belgische certificaten in beide landen geldig.