NIEUW: Social Return Tool

Wist u dat SmartTrackers een nieuwe tool heeft om te voldoen aan uw SROI-verplichting? Deze produceert in een oogwenk de juiste rekenkundige onderbouwing en biedt u hierdoor meer houvast en overzicht. Vraag een demo aan voor de mogelijkheden! 

SROI: steeds belangrijker bij aanbestedingen

SROI (Social Return on Investment) wordt ingezet bij aanbestedingen door gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en andere opdrachtgevers. Bedrijven die aan de aanbestedingsvoorwaarde willen voldoen, moeten een deel van de aanneemsom of loonsom inzetten om meer kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een leerwerkplek beschikbaar te stellen of iemand in dienst te nemen die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet.

Automatische scores en berekeningen

Het bijhouden van uw SROI-score kan al snel leiden tot een complexe en foutgevoelige boekhouding, onoverzichtelijke dossiers en een grote tijdsinvestering. Daarom heeft SmartTrackers de Social Return Tool ontwikkeld. Hiermee kunt u medewerkers eenvoudig toevoegen en aan projecten koppelen, waarna de tool automatisch alle berekeningen uitvoert en scores toekent.

Betrouwbaar en flexibel

De rekenregels kunt u eenvoudig aanpassen. Afhankelijk van type contract en indicatie zijn er verschillende waarderingen, die op basis van de gemaakte uren worden doorgerekend naar een score en vertaald naar een geldbedrag. Al deze gegevens kunt u vervolgens met één druk op de knop exporteren naar SmartTrackers Measurements. Zo heeft ook uw auditor de correcte onderbouwing altijd direct bij de hand.

Meer weten?

Vraag dan onze gratis demo aan of neem contact op!