SmartTrackers assessments in ontwikkeling

logo CO2-Prestatieladder

In onze nieuwe assessment-tool vindt u al handige vragenlijsten voor de AVG, VCA, Veiligheidsladder en natuurlijk alle kwalitatieve vragen uit de CO2-Prestatieladder. In de loop van 2019 zullen we daar nog de volgende assessments aan toevoegen:

Werkplekinspecties

Een checklist waarmee u eenvoudig meerdere werkplekinspecties kunt uitvoeren, bijvoorbeeld voor de VCA of een veiligheidsrichtlijn als de Veiligheidsladder.

Milieuaspectenregister

Om snel inzicht te krijgen in de bedrijfsrisico’s t.a.v. het milieu zullen we een Milieuaspectenregister introduceren, op basis van concrete praktijksituaties. Dit register zal een groeidocument worden, om per sector een zo specifiek mogelijk beeld te krijgen.

logo ISOISO 14001

Vooral gericht op de Plan-Do-Check-Act-cyclus, maar in combinatie met concrete kwantitatieve metingen, doelstellingen en maatregelen volledig af te dekken in het kwantitatieve meetdeel van SmartTrackers. Dit geldt uiteraard ook voor andere normeringen waarbij concrete numerieke prestaties worden gevraagd.

Duurzaam inkopen

Een assessment waarmee u direct in uw bedrijfskolom inzicht vergaart in hoe uw leveranciers invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid. Er zijn diverse methodieken voor duurzaam inkopen, die vaak per sector verschillen. Om die reden zullen we geleidelijk meerdere varianten introduceren, zodat u zelf kunt kiezen welke het beste bij u past.

Behoefte aan een andere assessment?

Wilt u graag een ander assessment uitvoeren, dat wij nog niet aanbieden in onze assessment-tool? Laat het ons dan vooral weten. Wij staan open voor alle suggesties!

Meer weten?

Neem dan contact op met Leo Smit: 06-51372712 / leo@smarttrackers.nl.