"SmartTrackers blijft zich ontwikkelen en de veranderingen in regelgeving snel volgen"

Royal Reesink is 3 jaar geleden gestart met het in kaart brengen van het energieverbruik van onze werkmaatschappijen. Door onze groei in de afgelopen jaren was het lastig om een compleet beeld te krijgen. Een eenmalige actie met Excel-sheets was geen optie. Dus hebben we gezocht naar een meer uitgebreide oplossing. SmartTrackers kwam in beeld en na een kort selectieproces zijn we hiermee gestart.

Na onze nulmeting over 2014, waarbij we bewust hebben gekozen voor Scope 1 en 2, hebben we in 2015 Scope 3 toegevoegd. Het gemak waarmee SmartTrackers inzicht geeft per locatie en organisatie, was al snel duidelijk. Net als de gebruiksvriendelijke manier van werken. Bij het opstellen van de groeps- en individuele rapportages is SmartTrackers het juiste hulpmiddel om dit goed, correct en compleet uit te voeren.

In 2015 kwamen er nieuwe verplichtingen voor grote bedrijven op het gebied van energie-audits (EED). Royal Reesink heeft hiervoor een ISO 50001 energiesysteem opgezet en gebruikt SmartTrackers als platform om alle gegevens en verbeteringen vast te leggen. Met dit hulpmiddel hebben we intussen de ISO 50001 certificering behaald.

SmartTrackers blijft zich ontwikkelen en de veranderingen op het gebied van regelgeving snel volgen met wijzigingen of nieuwe functionaliteiten in het pakket. Ook het werken in de cloud ervaren wij als een voordeel.

John Arts, Projectleider Logistiek / Facilitair Beheer
Royal Reesink