Certificeer nu met SmartTrackers voor ISO 14001 Milieumanagement

logo isoMet ISO 14001 kunt u milieuaspecten systematisch identificeren, prioriteren, beheersen en verbeteren. Net als SmartTrackers gaat deze norm uit van de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

Doelen bepaalt u zelf

ISO 14001 zegt niet welke milieubelasting ‘acceptabel’ is. Uw bedrijf bepaalt dat zelf, in overleg met stakeholders en uiteraard binnen de wettelijke kaders. Wel verlangt de norm dat uw bedrijf voortdurend streeft naar een lagere milieubelasting.

Direct én indirect

U moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die u direct kunt beheersen (zoals uw eigen productieproces) én kan beïnvloeden (denk aan het energieverbruik van uw producten). Milieuaspecten zijn alle activiteiten, producten en diensten die tot milieueffecten kunnen leiden. Denk aan de emissie van CO2 en NOx (hoe kunt u dit meten?), maar ook aan bodemvervuiling, afvalstromen, geluid en straling.

ISO 14001: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments kunt u makkelijk en efficiënt toetsen of u aan ISO 14001 voldoet. Meer weten? Bekijk video

video certificeren met smarttrackers assessments hoe werkt het

Onze partner:

logo NEN

NEN over SmartTrackers:

SmartTrackers Assessments is een onderscheidende, laagdrempelige en innovatieve webtool die organisaties helpt bij het voldoen aan diverse NEN-normen, waaronder ISO 27001. Met SmartTrackers worden onze klanten stap voor stap meegenomen in het volledige auditproces, van inventarisatie t/m externe beoordeling. Daarnaast biedt SmartTrackers ook nog een uitstekende applicatie voor kwantitatieve metingen: SmartTrackers Measurements. De combinatie van deze twee apps maakt het aanbod van SmartTrackers heel krachtig.”

Voldoe met SmartTrackers ook aan:

Leuk om te weten