Certificeer nu met SmartTrackers voor ISO 14001 Milieumanagement

logo isoMet ISO 14001 kunt u milieuaspecten systematisch identificeren, prioriteren, beheersen en verbeteren. Net als SmartTrackers gaat deze norm uit van de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

Doelen bepaalt u zelf

ISO 14001 zegt niet welke milieubelasting ‘acceptabel’ is. Uw bedrijf bepaalt dat zelf, in overleg met stakeholders en uiteraard binnen de wettelijke kaders. Wel verlangt de norm dat uw bedrijf voortdurend streeft naar een lagere milieubelasting.

Direct én indirect

Uw organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij direct kan beheersen (zoals het eigen productieproces) én kan beïnvloeden (denk aan het energieverbruik van uw producten).

Milieuaspecten zijn alle activiteiten, producten en diensten die tot milieueffecten kunnen leiden. Denk aan de emissie van CO2 en NOx (hoe kunt u dit meten?), maar ook aan bodemvervuiling, afvalstromen, geluid, straling en energieverbruik.

ISO 14001: certificeer nu met SmartTrackers

Met SmartTrackers Assessments, onze slimme certificering-tool, kunt u makkelijk toetsen of u aan de norm voldoet. Meer weten? Bekijk video

video certificeren met smarttrackers assessments hoe werkt het

Leuk om te weten