Functionaliteiten

Bedrijfsstructuur

 • Zet een flexibele en gelaagde bedrijfsstructuur op
 • Verplaats organisaties binnen de bedrijfsstructuur
 • Maak automatisch herberekeningen per bedrijfsonderdeel, met behoud van gegevens
 • Richt de meetperiode per bedrijfsonderdeel flexibel in
 • Geef permissies per bedrijfsonderdeel

Meten van prestaties

 • Richt meerdere methodieken, normen en/of thema’s in
 • Kies voorgedefinieerde meters en indicatoren
 • Kies verschillende meetintervallen per norm en/of thema
 • Voeg eenvoudig bewijslast en labels toe

Assessments normeisen

 • Alle normeisen standaard meegeleverd
 • Maak makkelijk een assessment overzicht
 • Voeg eenvoudig bewijslast toe
 • Voer een dialoog met de auditor
 • Voeg afwijkingen en corrigerende maatregelen toe

Duurzaam inkopen

 • Vraag duurzaamheid uit in de keten (ISO 26000 en GRI compliant)
 • Geef scores per vraag
 • Publiceer scores op dashboard
 • Vergelijk gemakkelijk alle leveranciers

Documentmanagement

 • Voeg vanaf elke locatie documenten en links toe
 • Behoud makkelijk het overzicht over alle documenten en links
 • Filter, zoek en selecteer

Verbeterprogramma

 • Voeg maatregelen, acties en initiatieven toe
 • Plan verbeteringen in de tijd
 • Maak doelstellingen aan op elk niveau
 • Geef alle verbetering weer in duidelijke grafieken

Grafieken en rapportage

 • Maak analysegrafieken op alle niveaus, met verschillende doorsnijdingen
 • Maak flexibel rapportages aan (standaard rapportage meegeleverd)
 • Maak eigen indicatoren van metingen
 • Reken met eigen indicatoren en geef deze berekeningen weer in analysegrafieken
smarttrackers measurements