Voldoe snel en eenvoudig aan de EED met SmartTrackers

logo eedSmartTrackers is dé applicatie om uw energieverbruik te meten en terug te dringen. En daarmee een uitstekend hulpmiddel om snel en overzichtelijk te voldoen aan de EED. Hoe het werkt? Vraag gratis onze demo aan

Over de EED

De EED (Energy Efficiency Directive) is een EU-richtlijn met verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Doelen EED

Europa in 2020
• 20% lager energieverbruik
• 20% duurzame energie
• 20% minder broeikasgassen

Europa in 2030
• 27% lager energieverbruik
• 27% duurzame energie
• 40% minder broeikasgassen

Nadeel van de EED: te lange cyclus

Volgens de EU moeten grote bedrijven elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren en daarvan verslag uitbrengen. Een gemiste kans, want voor een structureel verbeterprogramma is een cyclus van 4 jaar eigenlijk te lang. Ga maar na: 3 audits verder en we zitten al in 2030.

Tweede risico: ad hoc-beleid

Een ander nadeel zijn de hoge periodieke kosten. Want elke 4 jaar moet u opeens van alles in kaart brengen. Om te voldoen aan die administratieve eisen, huren bedrijven vaak in allerijl een energieadviseur in. Maar 4 jaar later is de opgedane kennis vaak weer verwaterd. En bent u aan het toepassen van energiereducerende oplossingen nauwelijks toegekomen.

Doe het goed!

In tegenstelling tot de EED lenen de CO2-Prestatieladder, ISO 50001 en ISO 14001 zich wél voor een structureel verbeterprogramma. Dus als u echt werk wilt maken van CO2-reductie, raden we aan om een van deze standaarden te kiezen. Of tenminste voor een verbeterprogramma met een duidelijke doelstelling, en waarin een nulmeting wordt opgevolgd door periodieke metingen.

Optimale ondersteuning door SmartTrackers

Met onze automatische berekeningen en rapportages helpt SmartTrackers u veel tijd te besparen. Zo verliest u zich niet in een vierjaarlijkse haastklus zonder operationeel effect. En kunt u snel en eenvoudig laten zien dat u voldoet aan de EED, de Wet milieubeheer en andere eisen. Niet alleen eens in de 4 jaar, maar elk moment van de dag.

Meer inzicht in uw CO2-emissies met SmartTrackers Measurements