Day

februari 10, 2022
partner nen

Urgenda-doel behaald, garantie voor de toekomst?

Volgens de zogenoemde Urgenda-doelstelling moest Nederland de uitstoot in 2020 met minimaal 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. De definitieve cijfers van het CBS en het RIVM laten zien dat de uitstoot van broeikassen in 2020 25,5 procent lager dan in 1990. Dus: Doel behaald! Mijlpaal gerealiseerd: nog 23,5 procentpunt te gaan De Urgenda-doelstelling is echter...
Read More