Day

juli 28, 2021
club van 49 co2-reductie in de keten

Club van 49 ontwikkelt vragenlijst voor CO2-reductie in de keten

Elk bedrijf dat serieus aan de slag wil met CO2-reductie, kijkt natuurlijk niet alleen naar zijn eigen uitstoot, maar gaat ook in gesprek met leveranciers. Om deze dialoog handen en voeten te geven, heeft de Club van 49 de vragenlijst ‘Samen CO2 reduceren’ ontwikkeld.
Read More