Stuur duurzaamheid vanuit één applicatie

SMART TRACKERS

Measuring ambitions

Geschikt voor alle normen en methodieken

 alle normen op twee rijen voor slider

“Geen aparte tools of Excel sheets, maar alles bij elkaar in één applicatie”

“Maakt MVO eenvoudiger voor kleine en grote organisaties”

Direct inzicht, nu en in de toekomst

Plan en analyseer met duidelijke grafieken

Rapportage met slechts één druk op de knop

Intuïtief, eenvoudig en snel

Direct zelf aan de slag, dus geen tijdsverlies

Bespaar op interne en externe kosten

We komen graag bij u langs om te laten zien hoe het werkt.

Demo

Over Smart Trackers

“Smart Trackers is een innovatieve online applicatie waarmee duurzaamheid direct kan worden gemanaged”

Als ondernemer heeft u te maken met veel regelgeving omtrent milieu en het zichtbaar maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Dat brengt veel administratief werk met zich mee. Te veel ingewikkelde berekeningen en foutgevoelige spreadsheets maken duurzaamheid doorgaans ingewikkelder dan het is. Samen met onze klanten ontwikkelden wij een op maat gemaakt pakket dat deze ingewikkelde materie sterk vereenvoudigt.

Smart Trackers is een innovatieve online applicatie die direct inzetbaar is om uw duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Met onze applicatie haalt u eerder uw doelstellingen en kunt u zich focussen op uw eigen bedrijfsvoering. U bespaart direct kosten.

 

Als ondernemer heeft u te maken met veel regelgeving omtrent milieu en het zichtbaar maken van de bedrijfsprestaties op het gebied van duurzaamheid. Dat brengt veel administratief werk met zich mee. Smart Trackers is een innovatieve online applicatie die direct inzetbaar is om uw duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Met onze applicatie haalt u eerder uw doelstellingen en kunt u zich focussen op uw eigen bedrijfsvoering. U bespaart direct kosten.

 

Met Smart Trackers meet en managed u het totale duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf. Het is gemakkelijk in gebruik en visualiseert in- en output in grafieken. Naar de achterliggende informatie kan direct worden doorgeklikt. U maakt een rapportage met slechts één druk op de knop. Smart Trackers kan gebruikt worden voor verschillende methodieken. Deze zijn al voor u ingericht. Om continu te blijven verbeteren kunt u verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar vergelijken en bevindingen delen met anderen.

Smart Trackers helpt te sturen op resultaten.

Met Smart Trackers meet en managed u het totale duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf. Het is gemakkelijk in gebruik en visualiseert in- en output in grafieken. Naar de achterliggende informatie kan direct worden doorgeklikt. U maakt een rapportage met slechts één druk op de knop. Smart Trackers kan gebruikt worden voor verschillende methodieken.

 

Functionaliteiten

Bedrijfsstructuur

 • Flexibele gelaagde bedrijfsstructuur opzetten
 • Verplaatsen van organisaties in de bedrijfsstructuur
 • Per bedrijfsonderdeel automatisch herberekenen en consolidatie van gegevens
 • Per bedrijfsonderdeel meetperiode flexibel in te richten
 • Per bedrijfsonderdeel permissies

Bedrijfs structuur

 • Flexibele gelaagde bedrijfsstructuur opzetten
 • Verplaatsen van organisaties in de bedrijfsstructuur
 • Per bedrijfsonderdeel automatisch herberekenen en consolidatie van gegevens
 • Per bedrijfsonderdeel meetperiode flexibel in te richten
 • Per bedrijfsonderdeel permissies

Meten van prestaties

 • Meerder methodieken, normen en thema’s
 • Voor gedefinieerde meters, indicatoren per methodiek
 • Verschillende meetintervallen per norm, thema’s
 • Bewijslast toevoegen
 • Labels toevoegen
N

Assessments normeisen

 • Standaard meegeleverde normvereisten
 • Gemakkelijke assessment overzicht
 • Scores geven per assessment eis
 • Bewijslast toevoegen
 • Dialoog voeren met auditor
 • Afwijkingen en corrigerende maatregelen toevoegen
i

Document management

 • Document management systeem toegevoegd
 • Documenten en links overal toe te voegen
 • Gemakkelijk overizicht van alle documenten en links
 • Snel filteren, zoeken en selecteren van documenten en links

 

/

Verbeterprogramma

 • Maatregelen acties en initiatieven toevoegen
 • Plannen van de verbeteringen in de tijd
 • Doelstellingen op elk niveau aanmaken
 • Alle verbetering in grafieken weergegeven
/

Verbeter programma

 • Maatregelen acties en initiatieven toevoegen
 • Plannen van de verbeteringen in de tijd
 • Doelstellingen op elk niveau aanmaken
 • Alle verbetering in grafieken weergegeven

Grafieken en rapportage

 • Analyse grafieken op alle niveaus
 • Verschillende doorsnijdingen
 • Rapportages flexibel aanmaken
 • Standaard rapportage meegeleverd
 • Eigen indicatoren maken van metingen, rekenen met indicatoren
 • Deze berekeningen in analyse grafieken weergeven en doorsnijden

Methodieken

Met Smart Trackers heeft u een verscheidenheid aan methodieken in één applicatie; van de CO₂-Prestatieladder, EED, GRI, MVO Prestatieladder tot en met ISO 14001 en andere. Daarbij kunt ook de ‘diepte’ in. Alle methodieken zijn voor u ingericht en de meest gebruikte indicatoren zijn in een omvangrijke bibliotheek beschikbaar. Natuurlijk kunnen nieuwe indicatoren eenvoudig worden toegevoegd.

Kern van ons systeem is de Plan – Do – Check – Act cyclus. U kunt niet alleen meten en administreren, maar ook sturen, resultaten beoordelen en voldoen aan alle normen en methodieken. Met één druk op de knop maakt u een rapportage volgens de door u gewenste methodiek. Vervolgens kunt u met deze rapportage bij de certificerende instantie tot een certificering komen.

 

Energie, CO₂

CO₂Management is de basis voor alle duurzaamheidsmethodieken gericht op het terugdringen van de CO₂ uitstoot. Of het nu gaat om de CO₂-Prestatieladder, Lean and Green of de EED; leg de basis vast in de Smart Trackers applicatie en bepaal vervolgens conform welk format u zich naar buiten toe wilt presenteren en/of certificeren.

logoc02Onze CO₂Management module is ontwikkeld door Smart Trackers. CO₂Management wordt inmiddels door vele bedrijven en organisaties gebruikt.

Klik hier voor de productpagina.

CO<sub>2</sub>prestatieladderDe CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder zie: SKAO

Lean&GreenLean and Green is een stimuleringsprogramma op het gebied van duurzame mobiliteit voor bedrijven en overheid om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Voor meer informatie over Lean and Green zie: Lean & Green

EEDEED is de Europese Energie-Efficiency richtlijn. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Grote ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren.

Voor meer informatie over de EED zie: EED

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wanneer u nog twijfelt tussen GRI, ISO 26000 of de MVO Prestatieladder; Smart Trackers maakt de keuze eenvoudig. Door het meten en sturen onafhankelijk te maken van de methodiek kunt u gedurende het rapportageproces nog alle kanten op en de rapportages maken die u nodig heeft.

GRI LogoHet Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.

Voor meer informatie over GRI zie: GRI

MVOMVOprestatieladder staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt er een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. De MVO Prestatieladder is een Management systeem en certificatienorm voor MVO. Het certificaat maakt uw duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

Voor meer informatie over de MVO Prestatie ladder zie: MVO Prestatieladder

ISO26000ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering

Voor meer informatie over ISO 26000 zie: ISO 26000

 

Veiligheid

Een duurzaamheidsthema als veiligheid is nooit klaar. Wellicht nog belangrijker dan bij de andere duurzaamheidsthema’s is de interactie binnen de organistatie om de veiligheidscultuur te borgen. Of het nu gaat om VCA of de Veiligheidsprestatieladder. Gebruik Smart Trackers om deze interne cultuur vast te leggen.

veiligheidsladderDe Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn; voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.

Voor meer informatie over de Veiligheidsladder zie: Veiligheidsladder

vcaVCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor meer informatie over VCA zie: VCA

Milieu

De gangbare ISO 14001-norm voor milieubeleid lijkt ingehaald te worden door nieuwe duurzaamheidsnormeringen. Verander het enigszins statische karakter van de ISO 14001 van inzicht naar concreet verbeteren met de Smart Trackers applicatie.

ISO 14001 logoMet behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Gevolgd door het vaststellen van de beheersmaatregelen en het opstellen van een milieuplan voor alle vormen van mogelijke vervuiling.

Voor meer informatie over ISO 14001 zie: ISO 14001

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid in de bouw wordt zichtbaar in het opgeleverde product. Hoe leg je op een handige manier het bewijs vast van duurzame bouwtechnieken en materialen en de interactie met de toeleverende en bouwende partijen? Smart Trackers geeft u de mogelijkheid om deze dynamiek vast te leggen.

BreeamBREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

Voor meer informatie over BREEAM Zie: BREEAM

Hoe ziet het eruit?

co2 management systeem

Onze klanten

Triodos Bank
Arfman Hekwerk
Baas B.V.
VolkerWessels
SKAO
ABB Benelux
Antea Group
Legrand Nederland B.V.
Rojo Steigerbouw
Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland
Climate Neutral Group
Stichting Vluchteling
BNN-VARA
Isero IJzerwarengroep
Mennorode
Roval Aluminium B.V.
Verweij
Burgland Vastgoed B.V.
PRé Consultants bv
De Goudse Verzekeringen
Erdi Holding B.V.
Boonzaaijer Aannemingsbedrijf
Loyds Register
Unibottle LTD
ASSET Rail
Cor Millenaar
Groen Links in de Europese Unie
Groveko B.V.
Legal Intelligence
Asito B.V.
PAX
Terberg Leasing B.V.
SPIE Nederland B.V.
Merin Management B.V.
Kennedy van der Laan
Schagen Groep
Scholma Druk
Global Reporting Initiative
Van Wijnen
Hanzehogeschool Groningen
Marin
Comfoor
DVJ infra en milieu BV
Rijkswaterstaat
Savills
Amfors
Havenbedrijf Amsterdam
InAxtion B.V.
Witteveen+Bos
Van der Windt Verpakking B.V.
V’Business BV
Gemeente Gilze en Rijen
IT-Staffing Nederland BV.
Weleda
Bisnez Management BV
Van Sillevoldt Rijst B.V.
Interfilling
Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf B.V.
Brink Groep B.V.
Schapers Holding BV
Pensioenfonds Vervoer
N.S.V.V.
R.H. B.V.
Surf
V.d. Tempel Bouw en Ontwikkeling
vv Baronie
GasTerra B.V.
Bergler Nederland BV

Een deel van onze klanten. De volledige lijst kunt u zien via desktop of tablet.

Triodos Bank
Arfman Hekwerk
MVO Nederland
VolkerWessels
SKAO
ABB Benelux
Antea Group
Pon Holdings
Rojo Steigerbouw
Stichting het Wereld Natuur Fonds-Nederland
Climate Neutral Group
ASSET Rail
Cor Millenaar
Asito B.V.
Boskalis
Van Wijnen
Rijkswaterstaat
TBI
Witteveen+Bos
Havenbedrijf Amsterdam
Gemeente Vlaardingen
Gelders Staalstraal- en schildersbedrijf B.V.

Boskalis
MVO Nederland
Norton Rose Fulbright
TBI groep
Ploegmakers Cultuurtechniek
Versluys & Zoon BV
PNZ-Produkte GmbH
Lumi Guide
Royal Reesink NV
Van Schoonhoven Infra
Draaijer+partners bv
Klaver Group
Schréder B.V.
Mourik
Allsetra
Egon Zehnder International
Koning & Hartman
ICT Automatisering NV
Venko
CRH Mobile Fencing & Security B.V.
KNVB
VolkerWessels
Business Lease
Gemeente Amersfoort
Pilkes Infra
Eco-Point International B.V.
FMO
VastNed Management b.v.
Alfa Accountants en Adviseurs
Berende Spoor- en Grondwerken B.V.
Van Dijk Employment Services
PMF Stalen Masten
Noordlease
GEA
Stijl Advocaten
Aboma
Gebr. Kloens B.V.
Antropia ‘Cultuur- en Congrescentrum’
Cox Geelen BV
Olympia Nederland B.V.
IMC
Nijhuis Bouw B.V.
International Post Corporation
Disna S.A.
Lomans Beheer B.V.
Webber Wentzel
Comparex
Sunny Cars
Verkade – Vlaardingen B.V.
Fri-Jado
CBRE Global Investors
Gemeente Gouda
P.B. Beije B.V.
KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
KUYICHI Europe B.V.
NedMobiel
Coolmark
Franki
IUCN National Committee of the Netherlands
Meijburg & Co
AKB Grootverbruik B.V.
FPH Ploegmakers
Van Zelst Automaten
Gemeente Boxtel
Gebr. De Koning
TEAM Relocations B.V.
Hochtief Benelux
Goudappel Groep

Pon Holdings B.V.
PGGM
BEL Combinatie
Triodos
Dimensio Verpakkingen
Gispen Nederland B.V.
Vereniging VNO-NCW
Gemeente Vlaardingen
Koninklijke Woudenberg
Trigion Beveiliging BV
Alstom
InTraffic
Rijnconsult
Hegeman
LievenseCSO
BESIX
Stichting Greenpeace Nederland
Ricoh Nederland B.V.
Van Hulzen Public Relations B.V.
VAN RAAIJ groenverzorging B.V.
Baggerbedrijf de Boer Holding
Maastricht University
QSN B.V.
Theo Pouw Groep
Vallei Auto Groep
NKBV
Raedthuys Groep
vvDESK
Dé CO2 adviseurs
Aeroprint
OVG Projectontwikkeling B.V.
T-Mobile Netherlands
Noordhoff Uitgevers B.V.
Utz Certified
Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
Raptim Humanitarian Travel
Beelen Groep
Reynaers Aluminium B.V.
Le Mans Couriers
Simavi
Heras B.V.
Advance Consulting
Iv-Groep B.V.
Siers Groep
USG People
Jansen Recycling Group
Van Laere
S.B.I. Zonheuvel B.V.
Inbo B.V.
Cliffe Dekker Hofmeyr
Gemeente Veenendaal
J. van Huizen Groenvoorzieningen
Leprastichting
Autokeimes
De Klerk Werkendam
Dochters Advies
Berenschot Groep B.V.
Dutch
VORM
Dijkstra Logistiek B.V.
Prodrive Training B.V.
Engelen Groen Uden
GL Events – World Forum BV
Traffic Service Nederland
Hago Nederland B.V.
Hexta
Kaal Masten
VCK Travel

Klantverhalen

“Smart Trackers blijft zich ontwikkelen en veranderingen op het gebied van regelgeving worden snel gevolgd.”
John Arts, Projectleider Logistiek/Facilitair Beheer Royal Reesink
Reesink is een 3-tal jaren gelden gestart met het in kaart brengen van de energieverbruiken van de verschillende werkmaatschappijen. Met name door de groei in de afgelopen jaren was het lastig een compleet beeld te hebben en met de doelstelling om nog meer Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen was het noodzakelijk dit te gaan doen. Een eenmalige actie met behulp van Excel sheets was geen optie, dus is gezocht naar een meer uitgebreide oplossing. Hierbij is het CO₂ management software pakket (nu onderdeel van Smart Trackers) in beeld gekomen en na een kort selectieproces gestart met het gebruik hiervan.

Lees meer

Na de nulmeting over 2014, waarbij bewuste gekozen is voor inventarisatie van Scope 1 en 2 van de CO₂ emissies, is over 2015 Scope 3 toegevoegd aan de inventarisatie. Het gemak waarmee inzicht is te geven per locatie en organisatie en de gebruiksvriendelijke manier van werken was al snel duidelijk. Bij het opstellen van de groeps- en individuele rapportages is CO₂ Management ondertussen het juiste hulpmiddel om dit goed, correct en compleet uit te kunnen voeren.

In 2015 werd duidelijk dat er verplichtingen zijn voor grote bedrijven op het gebied van Energie Audits (EED). Binnen Reesink is gekozen hiervoor een ISO 50001 energiesysteem op te zetten, waarbij CO₂ Management wordt gebruikt als platform waar alle gegevens en verbeteringen worden vastgelegd. Met dit hulpmiddel is ondertussen de ISO 50001 certificering gehaald.

Het pakket blijft zich ondertussen ontwikkelen en het is prettig te zien dat veranderingen op het gebied van regelgeving snel worden gevolgd door wijzigingen of nieuwe functionaliteit in het pakket. Dat is ook een voordeel door in de Cloud te werken.

Verberg

“Met de software van Smart Trackers  ben je altijd up-to-date. Een goede prijs kwaliteit verhouding en geschikt voor decentrale organisaties. Het team is flexibel en zeer welwillend.”
Manager Duurzame Ontwikkeling Techniek, Bouw en Infra

“Ik ben uitermate tevreden over dit systeem en zie nog geen betere op de markt”
Frits Wuts, QA officer / CSR manager ICT
CO₂ management is een zeer flexibel systeem waarin we o.a. de Footprint van ons bedrijf in vastleggen en wat we vrij eenvoudig kunnen gebruiken in de jaarlijkse audit met onze externe auditor. Verder is het systeem zo flexibel dat je diverse zelf gedefinieerde grafieken en rapporten kunt laten genereren die optimaal inzicht geven in de genomen maatregelen en het effect ervan. Qua support wordt je binnen een dag geholpen bij problemen of bij het  beantwoord krijgen van vragen. Kortgezegd ben ik uitermate tevreden over dit systeem en zie ik nog geen betere op de markt.

 

“Smart Trackers blijft zich ontwikkelen en veranderingen op het gebied van regelgeving worden snel gevolgd.”
John Arts, Projectleider Logistiek/Facilitair Beheer Royal Reesink

Lees meer

Reesink is een 3-tal jaren gelden gestart met het in kaart brengen van de energieverbruiken van de verschillende werkmaatschappijen. Met name door de groei in de afgelopen jaren was het lastig een compleet beeld te hebben en met de doelstelling om nog meer Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen was het noodzakelijk dit te gaan doen. Een eenmalige actie met behulp van Excel sheets was geen optie, dus is gezocht naar een meer uitgebreide oplossing. Hierbij is het CO₂ management software pakket (nu onderdeel van Smart Trackers) in beeld gekomen en na een kort selectieproces gestart met het gebruik hiervan. Na de nulmeting over 2014, waarbij bewuste gekozen is voor inventarisatie van Scope 1 en 2 van de CO₂ emissies, is over 2015 Scope 3 toegevoegd aan de inventarisatie. Het gemak waarmee inzicht is te geven per locatie en organisatie en de gebruiksvriendelijke manier van werken was al snel duidelijk. Bij het opstellen van de groeps- en individuele rapportages is CO₂ Management ondertussen het juiste hulpmiddel om dit goed, correct en compleet uit te kunnen voeren.

In 2015 werd duidelijk dat er verplichtingen zijn voor grote bedrijven op het gebied van Energie Audits (EED). Binnen Reesink is gekozen hiervoor een ISO 50001 energiesysteem op te zetten, waarbij CO₂ Management wordt gebruikt als platform waar alle gegevens en verbeteringen worden vastgelegd. Met dit hulpmiddel is ondertussen de ISO 50001 certificering gehaald.

Het pakket blijft zich ondertussen ontwikkelen en het is prettig te zien dat veranderingen op het gebied van regelgeving snel worden gevolgd door wijzigingen of nieuwe functionaliteit in het pakket. Dat is ook een voordeel door in de Cloud te werken.

Verberg

“Met de software van Smart Trackers  ben je altijd up-to-date. Een goede prijs kwaliteit verhouding en geschikt voor decentrale organisaties. Het team is flexibel en zeer welwillend.”
Manager Duurzame Ontwikkeling Techniek, Bouw en Infra

“Ik ben uitermate tevreden over dit systeem en zie nog geen betere op de markt”
Frits Wuts, QA officer / CSR manager ICT

Lees meer

CO₂ management is een zeer flexibel systeem waarin we o.a. de Footprint van ons bedrijf in vastleggen en wat we vrij eenvoudig kunnen gebruiken in de jaarlijkse audit met onze externe auditor. Verder is het systeem zo flexibel dat je diverse zelf gedefinieerde grafieken en rapporten kunt laten genereren die optimaal inzicht geven in de genomen maatregelen en het effect ervan. Qua support wordt je binnen een dag geholpen bij problemen of bij het  beantwoord krijgen van vragen. Kortgezegd ben ik uitermate tevreden over dit systeem en zie ik nog geen betere op de markt.

Verberg

 

Nieuws

Automotive ondernemer wil dat Aalsmeer eerste groene gemeente van Nederland wordt
Het Ondernemersbelang, 11/2016
De kans is zeer groot dat in de nabije toekomst het MKB wordt verplicht (of op z’n minst: licht dwingend wordt gemotiveerd) een CO₂-boekhouding bij te houden. Cor Millenaar, ondernemer uit Aalsmeer, al jaren actief in de automotive-industrie, constateert dat veel ondernemers hier niet mee bezig zijn. “Duurzaamheid moet nóg hoger op de agenda worden gezet,” stelt hij met overtuiging. “Ik maak me daar hard voor. Sterker nog: we willen komen tot een groen en duurzaam Aalsmeer.”
Klik hier voor het volledige artikel: Artikel Het Ondernemersbelang

Wetenschappelijk onderzoek: CO₂ Prestatie-ladder verdubbelt CO₂-reductie bouwbedrijven
SKAO, 26/10/2016
Dr. Martijn Rietbergen van de Univeriteit Utrecht vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de CO₂-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de CO₂-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke CO₂-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was. Klik hier voor het volledige artikel: Artikel SKAO

Voldoen aan EED energie-auditverplichting met CO₂-Prestatieladder vanaf niveau 3
SKAO, 08/09/2016
De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen. Klik hier voor het volledige artikel: Artikel SKAO

Lancering Maatregellijst
SKAO, 30/09/2015
CO₂ Management (Smart Trackers) heeft in opdracht van SKAO de Maatregellijst applicatie (t.b.v. Maatregellijst Handboek 3.0) ontwikkeld. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO₂-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. Klik hier voor het artikel van SKAO: Lancering Maatregellijst

Energiebeheer in bestaande bouw is niet of nauwelijks geregeld
28/01/2014
Op basis van diverse ervaringen met bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen en scholen in het bijzonder kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er niet of nauwelijks spraken is van de juiste kwaliteit van energiebeheer. In de meeste situaties komt men niet verder dan het periodieke technische onderhoud aan de installaties. Met soms mooie gebouwbeheersystemen is de mate van “fine tuning” eveneens vaak onvoldoende. Ook een race auto gaat pas echt hard lopen door te meten, bij te stellen en weer opnieuw te kijken naar het effect. In dit geval gaat het om te zoeken naar het optimum in functionele behoefte en energetische input. Termen als CV tuning worden in dit kader dan ook wel gebruikt.

Lees meer

Zelfs bij moderne installaties zoals warmtepompen is dit vaak onvoldoende ingevuld wat vervolgens resulteert in een merendeel van de installaties die onder de te verwachten prestaties functioneert. Uiteraard vergt elke situatie zijn eigen specifieke kennis. Helaas ontbreekt het vaak al aan simpele zaken als het goed inregelen van de stooklijn en het waterzijdig inregelen van de CV-installatie.

Er is dus een wereld te winnen met eenvoudige maatregelen die bovendien snel zijn terug te verdienen. In het bijgevoegde artikel is mijn zienswijze zoals verschenen in het weekblad facilitair nader uiteengezet.

Verberg

Transitie naar duurzaam vastgoed kan veel sneller
Leo Smit, 5/01/2014
Inmiddels heeft het duurzaam bouwen in de nieuwbouw al aardig zijn weg gevonden door steeds scherpere wettelijke bepalingen, ondersteuning van duurzaamheidsmethodieken zoals GPR en Breeam en de aandacht voor de voordelen die duurzaam bouwen biedt. Uiteraard kan het altijd beter, maar daar ligt niet de grootste uitdaging. Die ligt bij de bestaande bouw. Vaak is de beheersituatie bij bestaande gebouwen slecht te noemen. Er wordt geen of slecht gebruik gemaakt van beheersystemen en het energiebeheer is vaak van een erg basaal niveau. Immers veel gebouwen zijn nog niet voorzien van goed geregelde systemen.
Klik hier voor het volledige artikel: Transitie naar duurzaam vastgoed kan veel sneller

De beste CO₂ bespaartip voor deze winter
16/12/2013
Met een stookseizoen wat nog op gang moet komen hierbij een besparingstip die slechts een aantal handelingen vergt en zomaar 10% besparing kan geven op de stookkosten. Het merendeel van de verwarmingsinstallaties thuis en op kantoor is ingeregeld op comfort en dat kan veel beter. Het betekent niet dat deze tip leidt tot een oncomfortabele situatie, maar een meer uitgekiende oplossing.

Lees meer

Het probleem begint met de situatie dat de meeste CV-installaties zijn afgeleverd met een veel te snelle opwarmtijd. Alle ketels zijn gedimensioneerd om ook nog bij 10 graden Celsius onder nul het gebouw warm te houden. Het behoeft geen pleidooi dat dit in Nederland een uitzonderlijke situatie is. Vraag is hoe regel je het systeem in voor de situatie dat dit verwarmingsvermogen in gedurende ca. 95% van het stookseizoen helemaal niet nodig is. Een goed vergelijk kun je hierbij maken met een automotor die 100 kW kan leveren, maar feitelijk bij kruissnelheid daarvan maar 20% nodig heeft. Dit verklaart ook het succes van een kleine verbrandingsmotor in combinatie met elektromotoren voor de acceleratie.

De combinatie van een hoge aanvoertemperatuur door het grote CV vermogen gecombineerd met een snel draaiende pomp, wat leidt tot een te klein temperatuurverschil over de radiator, zijn hierbij kenmerkend voor een slecht ingeregeld systeem. Dit is met moderne tijd gestuurde regelaars nergens voor nodig want deze kunnen prima de noodzakelijke opwarmtijd bepalen op basis van de voorliggende dagen.

Om een CV ketel, uitgaande van de inmiddels standaard toegepast HR-ketel, optimaal te laten functioneren is het van belang dat de retourtemperatuur zo laag mogelijk is. Boven de 50 graden Celsius komt de ketel nog nauwelijks aan condenseren toe, waartoe de condensatiewarmte (ca. 10%) onbenut blijft.

Een eenvoudige oplossing is om de pomp langzamer te laten draaien. Het water krijgt dan veel meer tijd om af te koelen in de radiatoren, waardoor de retourtemperatuur flink naar beneden kan. Daarbij scheelt het op jaarbasis ook elektriciteit. Dit is de meest eenvoudige stap.

Deze stap is onderdeel van het zogenoemde waterzijdig inregelen. Wie tot een meer gefundeerde oplossing wil komen en daarbij de warmteverdeling over de verschillende ruimtes beter wil inregelen (bij een buitentemperatuur tijd regeling van groot belang voor een gelijkmatig comfort) kijkt per radiator naar het temperatuurverschil tussen aanvoer en afvoer en regelt de doorstroming op de radiator (het handigste met een voetventiel) zodat er over de verschillende radiatoren een gelijkmatig temperatuurverloop ontstaat. Eventueel kan hier nog in bijgestuurd worden mocht een bepaalde ruimte over- of ondercapaciteit hebben als het gaat om het warmte afgifte vermogen wat er aan radiatoren is opgesteld.

De essentie is dus zorg voor een zo laag mogelijk retourtemperatuur. Een grote warmte afgifte (o.a. de reden waarom vloer- en wandverwarming zo interessant zijn) is één. Een goede warmteverdeling over de verschillende ruimten is twee en zorgen dat de pomp niet te snel draait, zodat het hete water de tijd krijgt om af te koelen is drie. Dit samen bepaalt de mate van hoe goed een installatie waterzijdig is ingeregeld.

Voor wie één en twee te ingewikkeld vindt is het meest eenvoudig om de pomp langzamer (bijvoorbeeld op 70% van de capaciteit) te laten draaien en te controleren of de retourtemperatuur daardoor inderdaad zakt. Doordat de regelaar zelf de aanwarmtijd bepaaldt leidt dit niet snel tot koude klachten, maar uiteraard is het ook op dit punt begrijpelijker wijs zoeken naar een optimum. Voor wie verder wil optimaliseren kan er ook voor kiezen om de vermogensmodulatie van de ketel qua piekvermogen terug te brengen. Daarmee worden de pieken afgevlakt. Houd er wel rekening mee dat bij kouder weer het aanwarmen dan te veel tijd kan gaan kosten.

Voor bedrijfsinstallaties geldt eigenlijk dat bij aanpassingen aan het CV systeem en in het gebruik van het pand  het waterzijdig inregelen door een deskundig installateur een vast onderdeel moet zijn van het onderhoud. De investering is meestal binnen het jaar terugverdient. Daarbij leert de ervaring dat ook bij nieuwe systemen het goed inregelen de sluitpost is van de begroting, waardoor dit vaak niet gebeurt. Een vergelijkbare maar meer complexe situatie zie je ook vaak bij de inzet van warmtepompen.

Verberg

Klaar voor een demo?

We komen graag bij u langs om een vrijblijvende demonstratie te geven en de mogelijkheden van ons systeem te bespreken. Of bekijk eerst nog even onze brochure, en neem daarna nog eens contact met ons op.

Gezocht; ruby on rails ontwikkelaar

Smarttrackers.nl zoekt per direct een juweel van een ontwikkelaar die ons kan helpen bouwen aan het meest toonaangevende (duurzaamheids-)administratiesysteem van Nederland, and beyond… Ben jij een ster in bouwen, kan je goed zelfstandig werken, hou je ook niet van kantooruren, heb je iets met duurzaamheid, lees dan verder.

Lees meer

Over jou. Voor de verdere doorontwikkeling van onze cloud applicatie voor het managen en administreren van duurzaamheidsbeleid zijn we op zoek naar een ervaren Ruby ontwikkelaar (m/v/o*) met het volgende profiel. Ervaring met Ruby on Rails, da’s het belangrijkste. Ervaring met HTML, CSS, Javascript en Ajax, da’s een pré. Ervaring met het realiseren van productie software Een open, positief kritische en meedenkende instelling Zelfstandig kunnen werken Wellicht junior, maar wel enorm gedreven Beschikbaar voor minimaal 20 uur per week Regelmatige communicatie met het team is essentieel, evenals een meedenkende instelling. In deze functie wordt je verantwoordelijk voor de verdere realisatie van de applicatie. In het begin zul je worden begeleid door een ervaren Ruby on Rails programmeur. Je werkt voornamelijk vanuit huis (of waar je maar wilt), maar zult regelmatig overleggen met de chiefs van Smart Trackers B.V. Bij gebleken geschiktheid willen we graag een langdurige relatie met je aangaan.

Over ons. Smart Trackers B.V. is een jong, dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het administreren en managen van het duurzaamheidsbeleid van zowel grote als kleine bedrijven. Hiervoor heeft Smart Trackers B.V. een toonaangevende cloud-oplossing gerealiseerd die momenteel door honderden klanten worden gebruikt om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen en certificeringstrajecten. Maar dat leggen we je verder persoonlijk nog wel haarfijn uit. Meer? Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel, mail, tweet, ping, WhatsApp, wanneer je maar wilt. We praten graag met je.

Verberg

Contact

1 + 2 =

Smart Trackers Development

Smart Trackers

SMART TRACKERS

Measuring ambitions